ZKO Nymburk ve spolupráci s Jezdeckou školou Equus Kinsky
pořádá

Mikulášské dvojzkoušky

Datum:

10. prosince 2017

Místo konání:

jízdárna jezdecké školy Equus Kinsky v Hradišťku u Sadské
GPS: 50°9'58.705"N, 14°56'55.866"E
mapa

Rozhodčí:

Vladimíra Čištínová

Program:

 • 7.30 – 7.50 prezence a veterinární přejímka kategorie A1
 • 7.55 měření psů
 • 8.00 prohlídka prvního parkuru
  • 1. zkouška - S, M, L
  • 2. zkouška - L, M, S
  • vyhlášení vítězů zkoušek A1
 • ??? prezence a veterinární přejímka kategorie A3
 • ??? prohlídka prvního parkuru
  • 1. zkouška - S, M, L
  • 2. zkouška - L, M, S
  • vyhlášení vítězů zkoušek A3
 • ??? prezence a veterinární přejímka kategorie A2
 • ??? prohlídka prvního parkuru
  • 1. zkouška - S, M, L
  • 2. zkouška - L, M, S
  • vyhlášení vítězů zkoušek A2
 • !!! časy prezence a veterinární přejímky kategorií A3 a A2 budou určeny po uzávěrce na základě počtu přihlášených; pozdní příchod k přejímce bez telefonické omluvy (např. z důvodu zabloudění apod.) znamená automaticky odhlášení ze závodu bez nároku na vrácení startovného

Pravidla:

 • dle pravidel KAČR
 • OCENĚNÍ:
  • medailemi a cenami budou oceněny první tři týmy v jednotlivých zkouškách

Startovné:

 • 320,- Kč za každého psa
 • člen ZKO Nymburk ZDARMA
 • hostující člen ZKO Nymburk sleva 50%
 • nečlen KAČR + 100,- Kč za každého psa
Splatné do data uzávěrky převodem nebo složenkou na účet č. 181377498/0600, variabilní symbol číslo přihlášky vygenerované systémem kacr.info uvedené v přihlášce (pokud platíte za více týmů, zapište jako v.s. čísla přihlášek za sebou); spec. symbol 1709

Do zaplacení startovného jste považováni pouze za náhradníky !!!

Uhrazené startovné se po datu uzávěrky nevrací. Před uzávěrkou v případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši. Pokud nebude místo obsazené náhradníkem, je možné v případě odhlášení týmu před uzávěrkou startovné vrátit se storno poplatkem 30,- Kč na úhradu nákladů spojených s bankovními operacemi. V případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (vichřice, požár, povodně apod.) bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu nebo vráceno na žádost závodníka se storno poplatkem 30% na pokrytí nákladů závodu (ceny, tisk apod.).
Seznam přihlášených najdete na kacr.info

Uzávěrka:

PLNĚ OBSAZENO - naplnění kapacity 80 týmů (zaplacené přihlášky)

Přihlášky:

PLNĚ OBSAZENO

Informace:

Martina Hronová - tel: 604 91 72 55, polmari@seznam.cz

Podmínky účasti:

Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním, které prokážete při prezenci platným očkovacím průkazem nebo pasem psa, psi bez prokázaného platného očkování budou vyloučeni ze závodů.
Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a po svém psu uklízet exkrementy (a to v prostoru celého areálu jezdecké školy)! Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Protest:

Protesty lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení Řádu agility KAČR. Protest se podává vedoucímu akce písemně, se zálohou 300,- Kč. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.

Ubytování:

možnost ubytování v penzionu Caesar v areálu školy - kontakty nebo v hotelu Bene (ubytovna) v Nymburce (cca 6 km)

Stravování:

občerstvení a posezení zajištěno v místní vytápěné kantýně s výhledem na závodní plochu

TEŠÍME SE NA VÁS

Copyright (c) 2017 polmari@seznam.cz